Loading...
 Start Page

Σκοπός του Ινστιτούτου

Ο σκοπός Του Ινστιτούτου «Πλάτων» είναι μη κερδοσκοπικός, και γενικότερα κοινωφελής για τη προώθηση δράσεων κοινωνικών αναπτυξιακών Συμπράξεων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, στην μελέτη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και την διατύπωση προτάσεων πολιτικής, με γνώμονα την ενδυνάμωση και την θεμελίωση της δημοκρατίας, προάγοντας την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, που συμβάλλουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον σεβαστό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Σκοπός είναι η δραστηριοποίηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας για τους νέους τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, καθώς και για τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, δημιουργώντας ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης, με την κατάρτιση και δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης με αντικείμενο δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα), σε συνεργασία με δήμους, δημόσιους και κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

 

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ.

 

Η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

 

Η ενίσχυση των μηχανισμών σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

 

Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για την μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους ( εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.λπ.).

 

Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφόρησης εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων.

 

Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.

 

Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στις περιφέρειες, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου.

 

Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στη προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων, όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας.

 

Μεταξύ των σκοπών του ιδρύματος είναι η χορηγία έργων φιλανθρωπίας και η προσφορά παντός είδους κοινωφελών υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία όπως:

α) Η χορηγία υποτροφιών σε νέους αριστούχους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές ή άλλους που έχουν έφεση για σπουδές και δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί ή να κατοικούν μόνιμα στην περιοχή του νομού Αχαΐας.

β) Η ανάληψη των εξόδων για ιατρική θεραπεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό εργαζομένων και άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη και έχουν γεννηθεί ή κατοικούν μόνιμα στην περιοχή του νομού Αχαΐας.

γ) Η βοήθεια σε πρόσωπα με ειδικές ανάγκες.

δ) Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η προαγωγή της επιστήμης γενικότερα, των γραμμάτων και των τεχνών Πανελλαδικά & Παγκόσμια, με την διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση βιβλίων και μελετών και την ερευνητική και μελετητική συνεργασία με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα ή φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ε) Η απονομή βραβείων σε συγγραφικά έργα πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού κ.λπ. χαρακτήρα, που θα σχετίζονται με την Αχαϊα.

ζ) Διοργάνωση Συναυλιών ,Καλλιτεχνικών, Επιστημονικών ,Πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό προκειμένου να προαχθεί το έργο και ο σκοπός του ινστιτούτου.

η) Ενέργειες που θα περιλαμβάνουν και θα αντιπροσωπεύουν τους κανόνες της κοινωνικής οικονομίας

 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί:

  • Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.
  • Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.
  • Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
  • Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

 

Να προβαίνει σε ενέργειες για:

  • Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
  • Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης, και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
  • Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.

 

Η διάδοση και διατήρηση των εκφάνσεων της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς, μέσω εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων και μέσω της ίδρυσης, λειτουργίας κέντρων πολιτισμού, της ανάπτυξης μουσικής δημιουργίας, καλλιτεχνικών επιδόσεων, εκθέσεων αγιογραφίας, εκδόσεων εκκλησιαστικών μνημείων, καθώς και κάθε κινηματογραφικής και θεατρικής παρουσίασης θεμάτων με πολυμέσα.

 

Μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info@platoninstitute.gr

platoninstitute@gmail.com

 

Login / Sitemap

© Copyright 2016 - 2023 Ινστιτούτο ΠΛΑΤΩΝ