Loading...
 Start Page

Κοινωνική Προσφορά - Αλληλεγγύη - Υποτροφίες

Στην Ελλάδα η έννοια της κοινωνικής οικονομίας και ακόμη περισσότερο της κοινωνικής καινοτομίας είναι λιγότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας, εμφανίζεται ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά και περιλαμβάνει το σύνολο δραστηριοτήτων, οικονομικών και επιχειρηματικών, που αναλαμβάνονται από οργανισμούς, όπως κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα, εθελοντικές ενώσεις κ.ά., με στόχο το συλλογικό συμφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο μέσω Χρηματοδότησης προσδοκούμε στην ελάφρυνση κ ταυτόχρονη βοήθεια µε µια στρατηγική που αποβλέπει στη βοήθεια , σταθερότητα, ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς ,οικονομική, πολιτιστική, πνευματική βοήθεια, µε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής..

Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Πλάτων συμμετέχει στη δραστηριοποίηση για την αντιμετώπιση της Ανεργίας στους Νέους, Επαγγελματίες καθώς και σε ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, δημιουργώντας ευκαιρία απασχόλησης, με την κατάρτιση και δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης, με δραστηριότητα σε έρευνες και μελέτες, σε συνεργασία με Δήμους και Δημόσιους και κοινωνικούς φορείς.

Τρόποι εφαρμογής και ορισμένοι τρόποι δράσης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης καθώς και οι στόχοι περιγράφονται οι παρακάτω:

  • Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  • Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 

Υποτροφίες για Έλληνες

Το Ινστιτούτο Πλάτων χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πτυχιούχους Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όπου δεν διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή οικονομικά μέσα.

Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές του Νομού Αχαΐας.

Όσοι από τους σπουδαστές πάρουν πτυχίο με βαθμό και πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, το Ινστιτούτο Πλάτων θα προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και για σπουδές στο εξωτερικό.

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών ακαδημαϊκών συμβούλων και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΑΤΩΝ ως φορέας διαχείρισης: Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τα κληροδοτήματα που αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Εύποροι οικονομικά ιδιώτες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για την χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών. Θεωρούμε συνήθως το κράτος τον μοναδικό φορέα δωρεάν παιδείας. Η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Κληροδοτήματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί έχουν τη δική τους συμμετοχή σε αυτό που καλείται δωρεάν παιδεία.

Οι υποτροφίες που θα παρέχονται από διάθεση κληροδοτημάτων μέσω του Ινστιτούτου Πλάτων θα φέρουν και το όνομα του κληροδότη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ καθώς και για διάθεση κληροδοτημάτων καθώς και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Οργανισμών και Μεγάλων Δωρητών στο τηλέφωνο 2610221140 ή στο info@platoninstitute.gr

 

Μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info@platoninstitute.gr

platoninstitute@gmail.com

 

Login / Sitemap

© Copyright 2016 - 2023 Ινστιτούτο ΠΛΑΤΩΝ